За нас

Еко ферма „Дервишица“ е разположена в сърцето на Родопите, на 15 км южно от гр. Смолян.

Пасищата на фермата са разделени на летни и зимни, като летните са на 1500 м надморска височина зад връх Кайнадина, а зимните са разположени на 800 м надморска височина в село Полковник Серафимово. Това разделение на пасищата на високопланински през лятото и по-ниски през зимата е една от най-важните и успешни технологии при месодайното говедовъдство. Така осигуряваме зелена и свежа паша за животните 10 месеца в годината, което е основният фактор за получаване на вкусно и чисто месо.

Пасищата са изключително чисти и ненаторявани с изкуствени торове, което осигурява липсата на вредни химикали и хормони в нашите животни. Кравите и телетата се отглеждат в условията на пълна свобода, като единствено им се осигурява сол, свежа паша и планинска вода. Най-добрата храна за телетата е високомасленото мляко, което бозаят от своите майки – то е по-гъсто и по-маслено дори от това на родопското говедо. Животните са навън денонощно – сами избират къде да пашуват и нощуват, а за предпазване от хищниците имат компанията на няколко кучета.

Сивото Искърско говедо е породата, която избрахме за нашата ферма. В миналото се е смятало, че тя е непродуктивна, но всъщност при добро отглеждане показва чудесни резултати, тъй като е отлично приспособена към климатичните условията в България. Всеобщото мнение е, че най-добрите породи месодайни говеда са Лимузин, Шероле, Абърдийн и др., но ние ще ви убедим в противното. Сивото Искърско говедо е с много добри месодайни качества. Кравите са със средно тегло от 550 кг и млечност от 15 л на ден, като цялото мляко се бозае от телето. Теленцата дават среден прираст от около килограм на ден и за 10 месеца стават по около 300 кг, като показват кланничен рандеман 55-60%.

За качествата на нашите животни може да се убедите като ни посетите на място, където ще имате възможност да дегустирате от нашето месо, характеризиращо се със сочност, крехкост и мраморираност.